Avhandling

Ett arbete, C-uppsats, som jag gjorde och publicerade på Lunds Universitet, hösten 2008.

Trevlig läsning!

Örjan

Mirakel eller mirabilia (Örjan Olsson, 2009)